NMK Kongsberg
Copyright 2016 NMK Kongsberg
Drammensveien 121
3612 Kongsberg - Norge
Kongsberg Motorsenter
Årsmøtedokumenter 2022
Protokoll årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022
Forslagskjema til årsmøte

Sakslisten til årsmøte
Årsberetning hovedstyret, Gokart, MX
Regnskap 2021 / Revisors beretning
Valgkomiteens innstilling
Forslag til foretningsorden
Organisasjonsplan 2022
Budsjett 2022
Kontrollutvalgets rapport